13 november 2010

Sésame

Eindelijk zijn we dan begonnen met een introductiecursus voor de Sésame-methode. Deze methode houdt in dat het gesproken woord wordt ondersteund door gebaren. Het is niet de bedoeling woord voor woord simultaan te vertalen in gebaren, de kernbegrippen van wat je wil zeggen zijn al genoeg.

De methode is ontwikkeld voor mensen met een mentale achterstand (dus het is geen doven-gebarentaal) en is in principe gebaseerd op het Frans, maar is ook perfect toepasbaar met Nederlands. Voor ons was Sésame de beste keuze, omdat we tweetalig (Frans-Nederlands) zijn en omdat Alexander in het dagelijks leven meer met Frans dan met Nederlands in aanraking komt (crèche, physio, ziekenhuis, enz.). Voor uitsluitend Nederlandstalige kinderen is de Smog-methode meer aangewezen, maar het idee erachter is hetzelfde.

We hopen dat Alexander in de toekomst makkelijker met ons en anderen kan communiceren, en dat de methode een extra troef voor hem is om met onze tweetaligheid om te kunnen gaan.

Voor meer info over Sésame: La Clairière.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten